Kontor med två väggar i glas

GLASDÖRRAR OCH GLASVÄGGAR 

Dubbel glasdörr mellan två rum med nivåskillnad

Standardmått eller egen design, du väljer. I vår unika glaskonfigurator ritar du enkelt upp dina glasväggar och glasdörrar.
Glasshopens glasväggar och glasdörrar kombinerar funktionalitet, estetikoch rymd. De släpper in ljus men dämpar buller. Våra glasväggar och glasdörrar är ut- märkta för kontor – buller blir inte längre ett prob- lem. Ej heller problem med att ta vara på det livsviktiga dagsljuset och vårt behov att ha kontakt med omvärld- en. Tack vare den osynliga fogningsmetoden i våra glasväggar och glasdörrar optimerar glaset spridning- en av dagsljuset och maximerar den estetiska upplev- elsen. Vägg- och dörrsystemen minskar behovet av belysning inomhus och bidrar till sänkt energiförbruk- ning  

DesignRuta.jpg
Frostade glasdörrar

GLASDÖRR
Släpp in ljuset och öka omvärldskontakten genom att ersätta din trädörr med en designriktig glasdörr från Glasshopen. Våra glasdörrar, med ett elegant utseende, levereras med diskreta gångjärn eller i en smal ramkonstruktion för att öka isoleringen. Våra glasdörrar kan användas såväl i torra som våta miljöer och de är idealiska för rumsavskiljning, som dörrar eller till utställningsmontrar. 


GLASVÄGGAR
Glasshopens glasväggar ger ett enkel och elegant uttryck . Profilerna är smala så att glasets egenskaper hamnar i fokus. Ljuset får fritt spelrum genom glaset. Glasväggar från Emmaboda Glassolutioin är ett väggsystem för användning inomhus, som kombinerar transparent glas med bullerdämpning och flexibilitet. Väggsystemet är lätt för dig att montera och du får samtidigt en vacker och elegant finish på nolltid.