Sovrum med isolerglasparti

VAD ÄR ISOLERGLAS?


Isolerglas med energiglas

Våra Isolerglas med energiglas värmeisolerar och släpper in dagsljuset för att du ska få bästa komfort. Vi skräddarsyr glaset efter önskat u-värde. Genom att kombinera glas med rätt distansprofil och gasfyllning kan man uppnå mycket goda U-värden både med våra 2-glaskombinationer och våra 3-glaskombinationer. Våra isolerglas med energiglas minskar värmeförlusterna avsevärt och ger lägre uppvärmningskostnader och inte minst en byggnad med varsam miljöpåverkan. Jämnare värmefördelning och ökad komfort.


Isolerglas med solskyddsglas

Våra isolerglas med solskyddsglas minskar insläppet av solenergi och sparar energi. Våra solskyddsglas släpper in nästan lika mycket dagsljus som vanligt glas, men stänger ute upp till två tredjedelar av den totala solvärmen. Med våra isolerglas med solskyddsglas minskas behovet av kylning och du får ett behagligare inomhusklimat utan en klimatanläggning som ständigt står och surrar.


Isolerglas med ljudreducerande glas

Våra isolerglas med ljudreducerande glas hjälper till att hålla buller utanför så att du kan njuta av ditt dagliga liv i lugn och ro. Vårt sortiment omfattar ett stort antal ljudglas och det är viktigt att veta vilken typ av ljud som ska utestängas. Vi kan kombinera ihop ett isolerglas med ljudreducerande glas som klarar av just de krav på förbättrat ljudklimat du ställer. 


 Isolerglas med skyddsglas eller säkerhetsglas

Med våra Isolerglas med skyddsglas eller säkerhetsglas kan du öppna upp och skapa ljusa inomhusmiljöer som månar om din säkerhet och trygghet. Beroende på dina krav så kan vi skräddarsy isolerglas med skyddsglas eller säkerhetsglas som kan skydda dig från personskador och egendomsskador vid olyckshändelser eller vid planerade attacker såsom vandalism och inbrott.

 

Isolerglas med insynskydd

Vi kan erbjuda dig isolerglas med insynsskyddande glas som släpper in ljuset men skyddar din intimitet. Vi kan erbjuda dig glas med  permanent insynskydd. Vi kan bland annat skräddasy.  Vidare kan du välja ett av våra Ornamentglas eller ett Frostat glas för att få insynsskydd. 

 

  

 
Text area